Yazılar

Müteahhitlik Firması Nedir

Müteahhitlik Firması NedirÜlkemizde herhangi bir taşınmaz mülkün inşası proje bazlı gerçekleştirilmektedir. İnşa edilecek bir apartmanın, köprünün, caminin veya işletmenin inşa faaliyetine geçilmeden önce her bir aşaması, bu alanda yetkili ve uzman olan kişiler, kurumlar veya kuruluşlar tarafından tasarlanmaktadır. İşte, bu projeyi üstlenen ve teslimatını gerçekleştireceğine dair yasal teminat sunan kişi, kurum veya kuruluşlar müteahhit olarak adlandırılmaktadır.

İnşaat planı başlı başına uzmanlık gerektiren bir alandır. Başta insanların hayatını deprem ya da sel gibi doğal afetlere karşı güvence altına alan; ardından, hayat standartlarını ve konforlarını artırmaya yönelik iyileştirmelerle yaşam alanını yaratmada her bir aşama çeşitli prosedürlere bağlıdır. Müteahhit kişiler veya firmalar aracılığıyla tüm proseslerin eksiksiz ve kusursuz olması sağlanarak, etkili bir denetim mekanizması kurulmaktadır. Baykal İnşaat, insan hayatını ve konforunu her şeyin önünde tutan sektöründe öncü firmalardan biri olarak müteahhitlik hizmeti sunmaktadır.

Müteahhitlik sektörel deneyim gerektiren ve ilgili mevzuatlarda belirtildiği üzere yasal yükümlülüklere sahip kişi, kurum ve kuruluşların meydana getirdiği profesyonel bir uzmanlık alanıdır. Buradan hareketle müteahhit firmaların çeşitli görevleri ve yetkileri bulunmaktadır.

– İnşa edilecek yapının tüm sürecini projelendirmek ve tarihlendirmek,

– İnşaat sahasının belirlemek,

– İnşaat süresince ihtiyaç duyulacak malzeme, işçi ve diğer kalemlerdeki giderlerin saptanarak detaylı bir bütçe planlamasını oluşturmak,

– Projenin zamanında ve eksiksiz biçimde teslim edilmesi için hem üretim hem de denetim aşamasında etkin rol oynayarak müşteri memnuniyetini öncelemek,

– Karşılıklı mağduriyetlerin yaşanmaması adına her bir aşamanın yasal düzlemde, kayıt altına alınarak ve kişilerin haklarını güvence altına alan anlayışta ilerlemesini sağlamak.

müteahhit kişi, kurum ve kuruluşların başlıca görevlerindendir.

Sektörel bilgi, emlak piyasasındaki değişimlerden haberdar olma, yatırımların kısa, orta ve uzun vadede sahibine fayda sağlaması gibi birçok ana gereklilik, üstlenici firmanın görevlendirdiği uzman kişilerce sağlanan profesyonel elementleri ifade etmektedir. Baykal İnşaat, 30 yıllık ticari geçmişi ve 2011 yılından itibaren inşaat sektöründe İzmir’de faaliyet göstermekte ve her şeyden önce insanı, ticari kazanımlarının önünde tutarak özveriyle hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyeti odaklı, yaşanılabilir, konforlu, huzurlu, güvenli ve kaliteli yaşam alanları inşa ederek sektörde güvenilen bir firma haline gelmiştir. Size özel hizmet ve çözümlerimizi incelemek için www.baykalinsaat.com web adresini ziyaret edebilir; bizimle iletişime geçebilirsiniz.