Yazılar

kentsel dönüşümün faydaları ve zararları

2021 İzmir Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri

Yaşanabilir bir kent hayatı için kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm faaliyetleri oldukça önemlidir. Ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapıların yıkılarak yerlerine yenilerinin yapılması işlemi olarak özetlenebilecek kentsel dönüşüm devlet teşviği, müteahhit girişimleri ve vatandaşların ilgisiyle birlikte hem istihdam hem de güvenli bir yaşam sunan önemli bir inşa uygulamasıdır.

İzmir’de Kentsel Dönüşümün Önemi Nedir?kentsel dönüşümün faydaları ve zararları

Türkiye’nin önemli bir bölümü 1. derece deprem bölgesinden sayılmakla birlikte sel, yangın ya da diğer afetlere karşı geliştirilen önlemler arasında kentsel dönüşüm önemli bir eşiktir. Ülkemizdeki yapıların ekonomik ömrü ortalama 30 yıl olarak kabul görmektedir. 30 yaşını aşmış olan binalarda yapılan hasar tespiti sonucu riskli yapı raporu verilen apartmanlar yıkılır ya da taşıyıcı kolon ve dış cephelerde onarım gerçekleştirilir.

1970’li yıllardan itibaren köylerden kentlere olan yoğun göç, günümüzde nüfusun da hızla yükselmesiyle yerleşim yerlerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Birden fazla apartmanın meydana getirdiği siteler bugünlerde en yoğun tercih edilen yerleşim alanlarından biriyken eski mahallelerdeki apartman ve ticari yapıların kentsel dönüşüm projelerine dahil edilmesiyle özellikle depreme karşı etkili bir önlem alınmaktadır.

Yeterli önlemler alınmadığı takdirde ciddi can ve mal kaybına sebep olan depremler için birincil uygulama alanı insanların birlikte yaşadıkları apartmanlardır. Dere yatakları, bataklıklar ve tarıma elverişli arazilerdeki inşa faaliyetleri kısa süren ve düşük şiddetteki depremlerde dahi önemli bir mağduriyete sebep olmakla beraber kent merkezlerinde ve civarındaki yapıların en önemli sorunu çarpık kentleşme ve çarpık kentleşmenin getirdiği zor yaşam koşullarıdır.

Çarpık kentleşme hem fiziksel koşullar hem de bilinçsiz yapılaşma sebebiyle insan yaşamını olumsuz etkileyen bir etmendir. Modern ve yaşanabilir kentlerde sosyal aktivite merkezleri, ulaşım araçları ve ortak yaşam merkezlerine olan yatırım ve ilgi yüksektir. İzmir hem tarihsel hem de coğrafi önemi sebebiyle her metrekaresinde özenli davranılması gereken bir kenttir. Tarih boyunca ciddi depremler yaşanan İzmir’de kentsel dönüşüm faaliyetleri insan hayatını garantiye almakla birlikte estetik ve yaşanabilir bir kent hayatına da hizmet etmektedir.

İzmir’de daha yaşanabilir kent hayatı için faaliyet gösteren Baykal İnşaat insan yaşamını her şeyin önünde tutan bir anlayış benimsemiştir. Bir kentin modern, yaşanabilir, sağlıklı ve güvenilir olması için 2011 yılından bugüne kadar var gücüyle çalışan Baykal İnşaat, sahip olduğu profesyonel ekip ve deneyimiyle insan yaşamını ve konforunu ön planda tutan bir anlayışla siz değerli yurttaşlarımıza hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ve bizimle iletişime geçmek için www.baykalinsaat.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Kentsel Dönüşüm İzmir

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği Nedir ve Neleri İçerir?

Deprem, sel ya da yangın gibi afetlere ya da çarpık kentleşmeye karşı ekonomik ömrü tamamlanmış binaların yıkılarak yerine yenilerinin yapılması işlemine kentsel dönüşüm denir. Yaşanabilir bir kent hayatı ve güvenilir bir konfor alanı için kentsel dönüşüm özellikle 1. derece deprem bölgelerinde ve eski yerleşim yerlerinde hayati önem taşır. Kentsel dönüşüm faaliyeti, 6306 sayılı mevzuata göre sınırları ve içeriği belirlenen yasal bir prosedürü kapsar.

Kentsel Dönüşümün ÖnemiKentsel Dönüşüm İzmir

Türkiye’de en yaygın yerleşim türü dikey yerleşimdir. Sosyo-kültürel ve ekonomik sebepleri 1960’lı yıllara kadar dayanan bu kitlesel tercih, günümüzde artan nüfusa yönelik bir alternatif çözüm olarak da kabul görmektedir. Kentsel dönüşüm yalnızca bir yıkım ve yeniden inşa uygulaması değil, insanların potansiyel bir deprem ya da sel felaketine karşın maddi ve manevi kayba uğramalarını önlemeye yönelik geliştirilen pratik bir faaliyettir.

Kentsel dönüşüme dahil edilen yapılar ekonomik ömrünü ortalama 30 senede tamamlayan apartman binaları, fabrikalar ya da gecekondular olarak kabul edilebilir. Zaman içinde bakım ve onarımı aksatılan ya da hiç yapılmayan yapılardaki maddi ve manevi kayıp tehlikesi, kentsel dönüşüm projelerine dahil edilen muhit ve yapılarda neredeyse tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Buradan hareketle hem ev sahiplerini hem de gayrimenkul yatırımcılarını karşılıklı olarak güvence altına alarak çeşitli kolaylıklar ve faydalar sağlayan kentsel dönüşüm teşvikleri, 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanun ve Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmektedir.

Kentsel Dönüşüm Kanun ve Yönetmeliği Nedir?

Ağırlıklı olarak depreme dayanıksız binaların yıkılarak yapının yeniden inşasına girişilmesi sürecini konu edinen yasal mevzuat 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanun ve Yönetmeliği olarak adlandırılmaktadır. Maliklerin ortak görüşünün alınması ve hasar kaydının yıkıma uygun olarak işlem görmesiyle başlayan tüm bir süreç, ilgili mevzuatta detaylı biçimde belirtilmiştir. Yıkım gerekçeleri, yeniden inşa süresince maliklere ödenecek kira bedelleri ve vergi muafiyetleri, müteahhit firmanın yasal yükümlülükleri ve proje teslimine dair tüm uygulamalar, kapsamı her geçen gün genişletilen önemli bir kentleşme faaliyetidir.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkıma gerek duyulmayan yapılarda ‘’yerinde dönüşüm’’ uygulaması da mevcuttur. Buna göre, binanın teknik ekipmanlar ve profesyonel saha çalışanları tarafından fizibilite çalışması gerçekleştirildikten sonra yıkım gerçekleşmeden onarma ve bakım işlemi görülebilecek yerler faaliyet raporuna işlenerek, zaman ve maliyet tasarrufu olanağı da tanır. Kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm uygulamaları profesyonel bir hizmet türünü ifade eder.

Baykal İnşaat, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir İzmir için kendine ve çevresine her geçen gün değer yaratan Karşıyaka merkezli bir inşaat firmasıdır. Faaliyetlerimiz kentsel dönüşüm, mimarlık&proje, gayrimenkul danışmanlığı ve müteahhitlik olmak üzere 4 ana hizmet türünden meydana gelmektedir. Tamamlanan projelerimizde sektörel bilgi birikimi ve deneyimi açısından kendini kanıtlamış mühendisleri ve personelleri istihdam ettiğimizi belirtir; projelerimizi tam zamanında, planlandığı gibi ve planlandığı şekilde teslim edilerek, müşteri memnuniyetini ve insan yaşamını her şeyin önüne koyduğumuzu söylemek isteriz. Hassasiyetimiz, İzmir kenti ve insanlarının güvenli, konforlu ve mutlu bir yaşam sürmeleri etrafında şekillenmektedir. Tamamlanan ve devam eden projelerimiz, hizmetlerimiz ve size en uygun çözümlerimizi incelemek için www.baykalinsaat.com web adresini ziyaret edebilir; bizimle iletişime geçebilirsiniz.