Yazılar

baykal inşaat muteahhtilik mimarlık proje gayrimenkul danışmanlığı, kentsel dönüşüm

Mimarlık ve Proje Hizmeti Nedir? 

Barınma, tarih boyunca insanların en temel ihtiyaçlarından biri olmuştur. Zaman içinde artan nüfus ve toplumsal hareket nedeniyle barınma ihtiyacı eğitim, ibadet, alışveriş ya da diğer sosyal aktivitelere yönelmiştir. Günümüzde tüm inşa faaliyetleri insanların yaşam konforlarını ve hayat standartlarını yükseltmeyi amaçlayan bir anlayışta gelişmektedir. Teknolojik ve sektörel bilgi birikimi sayesinde de çevresel koşullar ve etmenlerin oldukça detaylı metrikler ile hesaplanabildiği Mimarlık ve Proje hizmeti, profesyonel bir hizmet türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Toplumların özel ve ortak yaşam alanlarını inşa etmede mimari uygulamalar önemli bir yer tutmaktadır. Mimari anlayış bir toplumun sosyal, ekonomik, kültürel ve tarihi geçmişi ve anlayışı hakkında bilgi verir. Mimari, genel olarak 3 temel ilke etrafında şekillenmektedir: İşlevsellik, estetik kaygı ve sağlamlık. İnsanların yaşanabilir ve sürdürülebilir bir hayat için ihtiyaç duyduğu barınma, bu 3 ilke ile mükemmelleştirilir ve modern bir hayat tarzı sağlanmış olur.

Mimarlık ve Proje Hizmeti Neden Önemlidir?

Herhangi bir yapının inşasına girişmeden önce bölgesel faktörlerin detaylı analizi ve raporlaması hayati önem taşımaktadır. Her şeyden önce deprem, sel veya yangın gibi maddi ve manevi kayba yol açan afetlere karşı güvenli bir yapı inşa etmek birincil hedeflerdendir. Bunun yanı sıra iklimsel koşullar, yapının sosyal tesislere olan mesafesi, yol şebekeleri, kanalizasyon, internet ve diğer altyapı özellikleri, inşa edilen yapının ekonomik ölçüsünü ve kullanım değerini de belirlemektedir.

Afetlere karşı geliştirilen uygulamaların yanı sıra inşa edilen yapılarda estetik bir kaygının da güdülmesi gerekmektedir. İnşa edilecek binanın çevresel konsepte uygun olması; ekolojik, sosyal veya tarihsel anlayışa da zarar vermemesi hedeflenmektedir. Mimarlık ve proje hizmetlerinde eskiz denen ve inşa edilecek yapının tüm malzeme, bağlantı ve yapı detayları belirtilen çizimler ile mevcut ve potansiyel tüm koşullar senaryolaştırılarak, uygunluk ölçümü de yapılmış olur. İçte ve dışta yapılan tüm dizayn çalışmaları, kullanılacak malzemelerin birbirine olan orantı ve uygunluğu ile mümkündür. Mimarlık ve proje hizmeti, bu orantıların ve uygunluğun standart bir prosedür ile sağlanmasına hizmet eder.

Baykal İnşaat Mimarlık ve Proje hizmetini, müşteri memnuniyetini ve güler yüzlü anlayışı ön planda tutarak profesyonel biçimde yürütmektedir. Yatırımlarınızın doğru kişilere doğru biçimde ulaşması için, web sitemizde bulunan formu doldurmanız yeterlidir.  Baykal İnşaat’tan alacağınız Mimarlık ve Proje hizmetinde önceliğimiz ticari kaygılar değil, mülkünüze en az sizin hassasiyetinizde ilgi gösterebilmek ve yatırım sürecinde en doğru kararları almanızda profesyonel danışmanlık sağlamaktadır. Hizmet ve çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak; tamamlanan ve devam eden projelerimizi incelemek için www.baykalinsaat.com.web adresini ziyaret edebilirsiniz.

baykal inşaat muteahhtilik mimarlık proje gayrimenkul danışmanlığı, kentsel dönüşüm

Bir kentin imzasında sahip olduğu mimari yapı oldukça önemlidir. Ülkemizin aktif bir deprem bölgesi olduğunu da göz önüne alırsak, insan yaşamını ve güvenini önceleyen bir mimari anlayışın benimsenmesi olmazsa olmaz bir gerektir. Baykal İnşaat, 30 yıllık ticari sektör deneyiminde edindiği müşteri memnuniyeti deneyimini ve insanların konforunu, huzurunu ve güvenini tahsis etme anlayışıyla 2011 yılından bugüne İzmir’de inşaat hizmeti vermektedir.

baykal inşaat muteahhtilik mimarlık proje gayrimenkul danışmanlığı, kentsel dönüşüm

Baykal İnşaat Güvencesiyle Bizden Alabileceğiniz Hizmetler

Müteahhitlik

Bugüne değin üstlendiğimiz küçük, orta ve büyük ölçekteki tüm projelerimiz müşteri memnuniyeti hassasiyetiyle eksiksiz ve tam zamanında teslim edilmiştir.

İnşaat

Türkiye’de inşaat faaliyetlerinin tümü müteahhit firmalar tarafından yapılır. İnşaat faaliyeti, onlarca farklı sektörün ve değişkenin ortak paydalarından biridir. Bilgi birikimi ve deneyim, inşaat faaliyetinin kusursuz olmasını sağlayan iki ana asgari koşuldur. İnşaat faaliyetleri, Baykal İnşaat’ın ana hizmet faaliyetidir.

Kentsel Dönüşüm

Her mimari yapının belli bir yıpranma oranı ve kullanım ömrü bulunmaktadır. Deprem açısından oldukça aktif bir coğrafyaya sahip olan ülkemizde özellikle son yıllarda Kentsel Dönüşüm Projeleri hız kazanmıştır. Yapının gerekli tetkiklerinin ve analizlerinin yapılması sonucu izlenecek prosedür, Baykal İnşaat güvencesi altındadır.

Mimarlık & Proje

Bir mimari yapının insan hayatını ve konforunu garanti etmesi şartının yanında estetik ve göze yakışır olması da gerekmektedir. Baykal İnşaat, kent dokusunu besleyen modern projeleriyle konfor alanınızı dizayn etmektedir.

Gayrimenkul Danışmanlığı

Gayrimenkul danışmanlığı genel anlamıyla değerli taşınmazların kiralanması veya satılması sürecine hizmet eden önemli bir sektördür. Baykal İnşaat gayrimenkul danışmanlığı hizmetinde müşteri memnuniyetini önceleyen profesyonel bir anlayışa sahiptir.