Yazılar

baykal inşaat muteahhtilik mimarlık proje gayrimenkul danışmanlığı, kentsel dönüşüm

Mimarlık ve Proje Hizmeti Nedir? 

Barınma, tarih boyunca insanların en temel ihtiyaçlarından biri olmuştur. Zaman içinde artan nüfus ve toplumsal hareket nedeniyle barınma ihtiyacı eğitim, ibadet, alışveriş ya da diğer sosyal aktivitelere yönelmiştir. Günümüzde tüm inşa faaliyetleri insanların yaşam konforlarını ve hayat standartlarını yükseltmeyi amaçlayan bir anlayışta gelişmektedir. Teknolojik ve sektörel bilgi birikimi sayesinde de çevresel koşullar ve etmenlerin oldukça detaylı metrikler ile hesaplanabildiği Mimarlık ve Proje hizmeti, profesyonel bir hizmet türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Toplumların özel ve ortak yaşam alanlarını inşa etmede mimari uygulamalar önemli bir yer tutmaktadır. Mimari anlayış bir toplumun sosyal, ekonomik, kültürel ve tarihi geçmişi ve anlayışı hakkında bilgi verir. Mimari, genel olarak 3 temel ilke etrafında şekillenmektedir: İşlevsellik, estetik kaygı ve sağlamlık. İnsanların yaşanabilir ve sürdürülebilir bir hayat için ihtiyaç duyduğu barınma, bu 3 ilke ile mükemmelleştirilir ve modern bir hayat tarzı sağlanmış olur.

Mimarlık ve Proje Hizmeti Neden Önemlidir?

Herhangi bir yapının inşasına girişmeden önce bölgesel faktörlerin detaylı analizi ve raporlaması hayati önem taşımaktadır. Her şeyden önce deprem, sel veya yangın gibi maddi ve manevi kayba yol açan afetlere karşı güvenli bir yapı inşa etmek birincil hedeflerdendir. Bunun yanı sıra iklimsel koşullar, yapının sosyal tesislere olan mesafesi, yol şebekeleri, kanalizasyon, internet ve diğer altyapı özellikleri, inşa edilen yapının ekonomik ölçüsünü ve kullanım değerini de belirlemektedir.

Afetlere karşı geliştirilen uygulamaların yanı sıra inşa edilen yapılarda estetik bir kaygının da güdülmesi gerekmektedir. İnşa edilecek binanın çevresel konsepte uygun olması; ekolojik, sosyal veya tarihsel anlayışa da zarar vermemesi hedeflenmektedir. Mimarlık ve proje hizmetlerinde eskiz denen ve inşa edilecek yapının tüm malzeme, bağlantı ve yapı detayları belirtilen çizimler ile mevcut ve potansiyel tüm koşullar senaryolaştırılarak, uygunluk ölçümü de yapılmış olur. İçte ve dışta yapılan tüm dizayn çalışmaları, kullanılacak malzemelerin birbirine olan orantı ve uygunluğu ile mümkündür. Mimarlık ve proje hizmeti, bu orantıların ve uygunluğun standart bir prosedür ile sağlanmasına hizmet eder.

Baykal İnşaat Mimarlık ve Proje hizmetini, müşteri memnuniyetini ve güler yüzlü anlayışı ön planda tutarak profesyonel biçimde yürütmektedir. Yatırımlarınızın doğru kişilere doğru biçimde ulaşması için, web sitemizde bulunan formu doldurmanız yeterlidir.  Baykal İnşaat’tan alacağınız Mimarlık ve Proje hizmetinde önceliğimiz ticari kaygılar değil, mülkünüze en az sizin hassasiyetinizde ilgi gösterebilmek ve yatırım sürecinde en doğru kararları almanızda profesyonel danışmanlık sağlamaktadır. Hizmet ve çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak; tamamlanan ve devam eden projelerimizi incelemek için www.baykalinsaat.com.web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Başarılı Bir Gayrimenkul Yatırımı İçin Bilinmesi Gerekenler

Başarılı Bir Gayrimenkul Yatırımı İçin Bilinmesi Gerekenler

Taşınmaz mülklerin alım, satım ve kiralama işlemleri ülkemizde önemli bir yatırım fırsatını ifade eder. Gayrimenkul yatırımları doğru zamanda, doğru yerden ve uygun koşullarda sağlandığında yatırımcıya kısa, orta ve uzun vadede önemli kazanımlar sağlar. Her yatırımda olduğu gibi gayrimenkul işlemlerinde de dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. İşte karlı gayrimenkul yatırımı için bilinmesi gerekenler.

Lokasyon Faktörü

Gayrimenkul alım, satım ve kiralama faaliyetlerinde fiyatlandırmayı şekillendiren başlıca unsur, taşınmazın lokasyonudur. Sosyal tesis ve alanlara, otobüs duraklarına, hastane, okul ve ibadethane gibi insanların ihtiyaçları dahilinde olan merkezlere olan uzaklık, yapının fiyatını önemli ölçüde etkilemektedir. Her insan zamandan tasarruf sağlamak ve konfor alanını genişletmek için şehir merkezlerine ya da sosyal aktivitelerin yoğun olduğu bölgelerde ikamet etmek ister. Taşınmaz mülk yatırımlarında da lokasyon, kısa ve uzun vadeli bir girişimi ifade ettiğinden dolayı dikkat edilmesi gereken ilk konudur.

Mevcut ve Potansiyel Giderlerin Hesaplanması

Her yapının ekonomik bir ömrü vardır. Binanın fiziki durumu, mekanik tesisatın sıhhati, daire içindeki eşyaların kullanım ömrü vb. birçok etmen, gayrimenkul yatırımlarında göz ardı edilmemesi gereken önemli kalemleri ifade eder. Kentsel dönüşüme girmesi planlanan fakat çeşitli sebeplerle girmeyen 35+ binalarda sıklıkla rastlanan tadilat, bakım ve onarım masrafları bazen mevcut daire fiyatı kadar olabilmektedir. Bakım ve onarım masrafları kısa, orta ve uzun vadeli senaryolar göz önünde bulundurularak detaylıca hesaplanmalı ve buradan hareketle bir karar verilmelidir.

Yerel Piyasa Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Gayrimenkul fiyatları ülkedeki enflasyon oranına ve yapının civarında gerçekleşen inşa faaliyetlerine bağlı olarak düşmekte veya artmaktadır. Ülkemizde bir gayrimenkulün fiyatı yaklaşık olarak 18 yıllık kira bedelinin toplamıyla hesaplanır. Gayrimenkulün konumu, bina içi ve dışı özellikler ya da sosyal niteliğine göre kira bedeli değişeceğinden, dairenin fiyatı da değişkenlik gösterecektir. Yatırım yapılması planlanan bölgede yakın zamanlarda yapılacak bir sosyal tesis, hastane ya da çevreyolu gibi inşa faaliyetleri dairenin fiyatını doğrudan etkileyecektir. Bu tarz gelişmeleri her an takip eden profesyonel gayrimenkul danışmanlığı hizmeti bu bağlamda başarılı bir gayrimenkul yatırımı için olmazsa olmaz hususlardan biridir.

Bir kentin modern, yaşanabilir, sağlıklı ve güvenilir olması için 2011 yılından bugüne kadar var gücüyle çalışan Baykal İnşaat, sahip olduğu profesyonel ekip ve deneyimiyle insan yaşamını ve konforunu ön planda tutan bir anlayışla siz değerli yurttaşlarımıza hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ve bizimle iletişime geçmek için www.baykalinsaat.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Baykal İnşaat Kentsel Dönüşüm

Baykal İnşaat Güvencesiyle Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri

Her binanın inşa edildiği tarihten başlamak üzere bir ekonomik ömrü bulunmaktadır. Yapının yıllar içinde yıpranması, yıkılması ya da eskimesine karşı yapının tekrar kullanılabilir hale getirilmesine yönelik yıkım veya onarım faaliyeti, kentsel dönüşüm olarak adlandırılmaktadır. Son birkaç on yılda ülkemizde kentsel dönüşüm projelerine olan rağbet hem inşaat firmaları hem de halk tarafından artmıştır. İzmir gibi tarihinde önemli depremlere tanık olmuş ve gelecekte de depremlere gebe olan kentler için kentsel dönüşüm projeleri, insan hayatını ve konforunu güven altına alan olumlu iyileştirme çalışmalarını ifade etmektedir.

Ülkemizde apartman kültürü köyden kente göçlerin yoğunlaştığı 1970’li yıllardan bugüne hızla artış göstermiştir. Hal böyle olunca yeni gelen vatandaşların barınması için birçok bölge imara açılmış; plansız ve projesiz iskan faaliyetleri sonucu çarpık kentleşme ve kullanışsız bir ortak yaşam alanı kaçınılmaz hale gelmiştir. İnsanların hayat standartlarını ve konforlarını artıran faktörlerin başında kişisel ve ortak yaşam alanları gelmektedir. Ulaşım olanakları, eğitim ve sağlık kurumlarına olan mesafe, otopark imkanı ya da yeşillik alanlar gibi birden fazla etmen birleşerek, kaliteli ve huzurlu bir hayatın yaşanmasını mümkün kılmaktadır. Kentsel dönüşüm faaliyetleri de bu amaca hizmet etmektedir.

Kentsel dönüşüm projelerinde uygulanan iki ayrı uygulama söz konusudur. Ekonomik ömrünü tamamlayan 30+ yaş binalarda fizibilite çalışması ardından yıkım kararı çıkartılarak, binanın yıkılması sağlanmaktadır. Bazı binalarda eskime veya yıpranma yine fizibilite çalışması ile saptanarak, yıkım gerçekleşmeden yerinde iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Buradan hareketle mantolama, depreme karşı dayanıklılık sağlayan ek önlemler ya da binanın hasar görmüş kısımlarında onarım faaliyetleri, yerinde iyileştirme işlemlerine örnek olarak verilebilmektedir.

Baykal İnşaat, 2011 yılından bugüne İzmir’de hizmet veren sektöründe öncü bir marka olma yolunda ilerlemektedir. 30 yıllık ticari hayat geçmişiyle %100 müşteri memnuniyeti ve kaliteli insan yaşamını önceleyen hizmet anlayışıyla sizin ve gelecek nesillerin huzurlu, güvenli ve mutlu bir yaşam sürmesi için var gücümüzle çalışmaktayız. Devam eden ve tamamlanan projelerimiz, hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için www.baykalinsaat.com web adresini ziyaret ederek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Müteahhitlik Firması Nedir

Müteahhitlik Firması NedirÜlkemizde herhangi bir taşınmaz mülkün inşası proje bazlı gerçekleştirilmektedir. İnşa edilecek bir apartmanın, köprünün, caminin veya işletmenin inşa faaliyetine geçilmeden önce her bir aşaması, bu alanda yetkili ve uzman olan kişiler, kurumlar veya kuruluşlar tarafından tasarlanmaktadır. İşte, bu projeyi üstlenen ve teslimatını gerçekleştireceğine dair yasal teminat sunan kişi, kurum veya kuruluşlar müteahhit olarak adlandırılmaktadır.

İnşaat planı başlı başına uzmanlık gerektiren bir alandır. Başta insanların hayatını deprem ya da sel gibi doğal afetlere karşı güvence altına alan; ardından, hayat standartlarını ve konforlarını artırmaya yönelik iyileştirmelerle yaşam alanını yaratmada her bir aşama çeşitli prosedürlere bağlıdır. Müteahhit kişiler veya firmalar aracılığıyla tüm proseslerin eksiksiz ve kusursuz olması sağlanarak, etkili bir denetim mekanizması kurulmaktadır. Baykal İnşaat, insan hayatını ve konforunu her şeyin önünde tutan sektöründe öncü firmalardan biri olarak müteahhitlik hizmeti sunmaktadır.

Müteahhitlik sektörel deneyim gerektiren ve ilgili mevzuatlarda belirtildiği üzere yasal yükümlülüklere sahip kişi, kurum ve kuruluşların meydana getirdiği profesyonel bir uzmanlık alanıdır. Buradan hareketle müteahhit firmaların çeşitli görevleri ve yetkileri bulunmaktadır.

– İnşa edilecek yapının tüm sürecini projelendirmek ve tarihlendirmek,

– İnşaat sahasının belirlemek,

– İnşaat süresince ihtiyaç duyulacak malzeme, işçi ve diğer kalemlerdeki giderlerin saptanarak detaylı bir bütçe planlamasını oluşturmak,

– Projenin zamanında ve eksiksiz biçimde teslim edilmesi için hem üretim hem de denetim aşamasında etkin rol oynayarak müşteri memnuniyetini öncelemek,

– Karşılıklı mağduriyetlerin yaşanmaması adına her bir aşamanın yasal düzlemde, kayıt altına alınarak ve kişilerin haklarını güvence altına alan anlayışta ilerlemesini sağlamak.

müteahhit kişi, kurum ve kuruluşların başlıca görevlerindendir.

Sektörel bilgi, emlak piyasasındaki değişimlerden haberdar olma, yatırımların kısa, orta ve uzun vadede sahibine fayda sağlaması gibi birçok ana gereklilik, üstlenici firmanın görevlendirdiği uzman kişilerce sağlanan profesyonel elementleri ifade etmektedir. Baykal İnşaat, 30 yıllık ticari geçmişi ve 2011 yılından itibaren inşaat sektöründe İzmir’de faaliyet göstermekte ve her şeyden önce insanı, ticari kazanımlarının önünde tutarak özveriyle hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyeti odaklı, yaşanılabilir, konforlu, huzurlu, güvenli ve kaliteli yaşam alanları inşa ederek sektörde güvenilen bir firma haline gelmiştir. Size özel hizmet ve çözümlerimizi incelemek için www.baykalinsaat.com web adresini ziyaret edebilir; bizimle iletişime geçebilirsiniz.