Yazılar

İzmir’in En İyi İnşaat Firmaları: Baykal İnşaat

İzmir, neredeyse tüm bir insanlık tarihi boyunca en önemli eşiklerin merkezi olan bir kenttir. Baykal İnşaat olarak ‘’İzmir halkı ve İzmir için’’ anlayışıyla hizmet verdiğimiz müşterilerimizde %100 müşteri memnuniyetini öncelediğimizi belirtir; hizmet yelpazemizde güvenilir, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir İzmir için çalıştığımızı yinelemek isteriz.

İzmir Müteahhitlik, Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Hizmetleri

Baykal İnşaat insanların konfor alanlarını inşa etmede 30 yıllık ticari hayatında edindiği iş ahlakı ve müşteri memnuniyeti düsturunu benimseyen en köklü işletmelerden biridir. Deprem, sel ya da yangın gibi afetlere karşı sektörel deneyimini mühendislik bilimiyle birleştirerek alanında uzman mühendis, mimar ve personelleri aracılığıyla İzmir kent hayatını desteklemektedir. Hizmet ve çözümlerimizde İzmir’in tarihi dokusunu gözeterek hem çevre hem de insan duyarlı yaşam alanları oluşturmak birincil hassasiyetimizi ifade etmektedir. Buradan hareketle hizmet, çözüm ve faaliyet alanlarımız şu şekilde özetlenebilir;

  • Müteahhitlik: Müteahhit sorumluluğu işletmemizin misyon ve vizyonuyla en çok özdeşleşen şu kelimelerle ifade edilebilir: Üstlenicilik ve yüklenicilik. Gerek tamamlanan gerek devam eden projelerimizde satış ve inşa öncesi başta olmak üzere proje teslim tarihine kadar tüm sürecin nitelikli, şeffaf, zaman ve aktivite planlı olmasını önemsiyoruz. 
  • İnşaat: Vatandaşların ve yatırımcıların talep ettikleri yaşam alanlarını mühendislik ve mimari bilimlerinin temel ve özel ilkeleri ışığında inşa ediyor; kısa, orta ve uzun vadeli fark etmeksizin en karlı ve güvenilir yaşam alanlarına kavuşmalarını sağlıyoruz. Projelerimizde teslim gerçekleşene kadar tüm bir süreci şeffaf biçimde ele alarak gerekli bilgi akışının gerçekleşmesini garanti ediyoruz.
  • Kentsel Dönüşüm: Baykal İnşaat olarak İzmir’deki çarpık kentleşme ve deprem unsurlarına karşı daha yaşanabilir kent yapısı için var gücümüzle çalışıyoruz. Sektörel bilgi birikimimizi tarihi ve çevresel dokuya zarar vermemek üzere kullanıyor; gelecek nesillere ferah bir yaşantı bırakmak için özveri gösteriyoruz.
  • Mimarlık ve Proje: Vatandaşların ve yatırımcıların yaşam alanlarında estetik görünüme özen gösteriyor; tasarımlarımızda inşa trendlerini, iç ve dış mimarinin ilkelerine bağlı olarak oluşturuyoruz. Kaliteli ve dayanıklı iç ekipman tercihimiz müşterilerimizin bütçe, zevk ve ihtiyaçlarına özel şekillendiği gibi, her bir elemanın uzun yıllar kullanılabilir olmasını temin ediyoruz.

Bir kentin modern, yaşanabilir, sağlıklı ve güvenilir olması için 2011 yılından bugüne kadar var gücüyle çalışan Baykal İnşaat, sahip olduğu profesyonel ekip ve deneyimiyle insan yaşamını ve konforunu ön planda tutan bir anlayışla siz değerli yurttaşlarımıza hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ve bizimle iletişime geçmek için www.baykalinsaat.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.

kentsel dönüşümün faydaları ve zararları

2021 İzmir Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri

Yaşanabilir bir kent hayatı için kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm faaliyetleri oldukça önemlidir. Ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapıların yıkılarak yerlerine yenilerinin yapılması işlemi olarak özetlenebilecek kentsel dönüşüm devlet teşviği, müteahhit girişimleri ve vatandaşların ilgisiyle birlikte hem istihdam hem de güvenli bir yaşam sunan önemli bir inşa uygulamasıdır.

İzmir’de Kentsel Dönüşümün Önemi Nedir?kentsel dönüşümün faydaları ve zararları

Türkiye’nin önemli bir bölümü 1. derece deprem bölgesinden sayılmakla birlikte sel, yangın ya da diğer afetlere karşı geliştirilen önlemler arasında kentsel dönüşüm önemli bir eşiktir. Ülkemizdeki yapıların ekonomik ömrü ortalama 30 yıl olarak kabul görmektedir. 30 yaşını aşmış olan binalarda yapılan hasar tespiti sonucu riskli yapı raporu verilen apartmanlar yıkılır ya da taşıyıcı kolon ve dış cephelerde onarım gerçekleştirilir.

1970’li yıllardan itibaren köylerden kentlere olan yoğun göç, günümüzde nüfusun da hızla yükselmesiyle yerleşim yerlerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Birden fazla apartmanın meydana getirdiği siteler bugünlerde en yoğun tercih edilen yerleşim alanlarından biriyken eski mahallelerdeki apartman ve ticari yapıların kentsel dönüşüm projelerine dahil edilmesiyle özellikle depreme karşı etkili bir önlem alınmaktadır.

Yeterli önlemler alınmadığı takdirde ciddi can ve mal kaybına sebep olan depremler için birincil uygulama alanı insanların birlikte yaşadıkları apartmanlardır. Dere yatakları, bataklıklar ve tarıma elverişli arazilerdeki inşa faaliyetleri kısa süren ve düşük şiddetteki depremlerde dahi önemli bir mağduriyete sebep olmakla beraber kent merkezlerinde ve civarındaki yapıların en önemli sorunu çarpık kentleşme ve çarpık kentleşmenin getirdiği zor yaşam koşullarıdır.

Çarpık kentleşme hem fiziksel koşullar hem de bilinçsiz yapılaşma sebebiyle insan yaşamını olumsuz etkileyen bir etmendir. Modern ve yaşanabilir kentlerde sosyal aktivite merkezleri, ulaşım araçları ve ortak yaşam merkezlerine olan yatırım ve ilgi yüksektir. İzmir hem tarihsel hem de coğrafi önemi sebebiyle her metrekaresinde özenli davranılması gereken bir kenttir. Tarih boyunca ciddi depremler yaşanan İzmir’de kentsel dönüşüm faaliyetleri insan hayatını garantiye almakla birlikte estetik ve yaşanabilir bir kent hayatına da hizmet etmektedir.

İzmir’de daha yaşanabilir kent hayatı için faaliyet gösteren Baykal İnşaat insan yaşamını her şeyin önünde tutan bir anlayış benimsemiştir. Bir kentin modern, yaşanabilir, sağlıklı ve güvenilir olması için 2011 yılından bugüne kadar var gücüyle çalışan Baykal İnşaat, sahip olduğu profesyonel ekip ve deneyimiyle insan yaşamını ve konforunu ön planda tutan bir anlayışla siz değerli yurttaşlarımıza hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ve bizimle iletişime geçmek için www.baykalinsaat.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Depreme Karşı Bina Güçlendirmesi Nasıl Yapılır?

Bina Güçlendirmesi İçin Gerekenler Nelerdir?

Yıkılma tehlikesi olan veya olmayan binalarda yapılan güçlendirme uygulaması, kentsel dönüşüm projelerindeki tümden yıkım uygulamasından önemli ölçüde ayrışan önemli bir yenileme işlemidir.

Bina Güçlendirmesi Nedir?

Doğal seyirde artan nüfus ve köyden kentlere olan yoğun göçün ardından ülkemizde en yaygın yerleşim yerleri apartmanlardır. Onlarca daire sakininin barınmasına olanak sağlayan apartmanlar her bir yapıda olduğu gibi ekonomik bir ömre sahiptir ve bu da ortalama 30-35 yıllık bir süreye tekabül eder. Ekonomik ömrünü tamamlayan yapılarda kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı alınarak yerine yeni bir bina inşa edilir fakat bu işlem hem zaman hem de maliyet açısından her zaman tercih edilmeyebilir. 

İlgili yapı mevzuatlarında belirtildiği üzere ekonomik ömrünü tamamlamış ve betonarme yapısı dezenformasyona uğrayan riskli yapılar yıkılmaktadır. Bu uygulama, inşaat sektöründeki müteahhit firmalar tarafından gerçekleştirilen profesyonel bir hizmet türüdür. Bazı durumlarda bir apartmanın, fabrikanın, atölyenin ya da yapının tamamen yıkılması yerine taşıyıcı kolonlarda ve diğer önemli malzemelerde yapılan yenileme faaliyeti ev ya da işletme sahiplerinin zaman ve nakit kaybı yaşamalarını engellerken; oluşacak çevresel gürültü ve kirliliğin de önüne geçilmiş olur. 

Bina Güçlendirmesi Nasıl Yapılır?

Bina güçlendirmesi yapılacak olan yapılarda sahaya gönderilen ekip ve ekipmanlar aracılığıyla sağlanan durum tespiti, depreme karşı geliştirilen önlemler kapsamında değerlendirilmektedir. Günümüzde teknolojiden de faydalanarak oldukça hassas ve önemli veriler analiz edilebiliyor; can veya mal kaybı yaşanmadan gerekli düzenlemeler yapılabiliyor.

Bina güçlendirme faaliyetlerinin birincil uygulama alanı, taşıyıcı kolonlarda yapılan sağlamlaştırma ya da ek taşıyıcı kolon sağlamadır. Bunun yanı sıra çelik bağlaçların az saptandığı bölgelerde ilave çelik materyallerin eklenmesi suretiyle yapılan iyileştirme çalışmaları, bir binayı depreme karşı önemli ölçüde sağlamlaştırır. Bina güçlendirme çalışmalarında mekan ve yapılacak işlem faktörüne bağlı olarak 2 ay ila 4 ay arasında süren bir bütünleşik çalışmayı kapsar. Böylece kentsel dönüşüm projelerinde olduğu gibi 2 yıllık bir bekleme süresinden de kısılmış olur.

Bir kentin modern, yaşanabilir, sağlıklı ve güvenilir olması için 2011 yılından bugüne kadar var gücüyle çalışan Baykal İnşaat, sahip olduğu profesyonel ekip ve deneyimiyle insan yaşamını ve konforunu ön planda tutan bir anlayışla siz değerli yurttaşlarımıza hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ve bizimle iletişime geçmek için www.baykalinsaat.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

izmir kentsel dönüşümünde konut sahiplerinin hakları

Birinci derece deprem bölgelerinden birinde bulunan İzmir’de insanların maddi ve manevi kayba uğramamaları için yaşadıkları mülkleri depreme dayanıklı hale getirmesi gerekmektedir. 30 Ekim 2020 yılında yaşanan Büyük İzmir Depremi bize gösterdi ki depreme karşı dayanıklı bina çalışmaları hız kazanmalıdır. Kentsel dönüşüm yapılacak çalışmalardan yalnızca biridir.

izmir kentsel dönüşümünde konut sahiplerinin hakları

Kentsel dönüşüm bir kentin belli bir bölümünde ya da belli bir bölgesinde depreme dayanıksız olan, gündelik yaşantıyı zora sokan ve insan yaşamını güç hale getiren yapıların yenilenmesi ya da yıkılarak yenisinin yapılması işlemidir. Yeni yönetmelikler ve çıkarılan kanunlar ile depreme dayanıklı ve yaşanabilir bir muhit oluşturma çalışmalarında kentsel dönüşüm projeleri önemli bir yer edinir.

İzmir coğrafi koşulları itibariyle dağlık bir yapıya ve çarpık kentleşmeye sahiptir. Daha güvenli ve yaşanabilir bir İzmir için kentsel dönüşüm projeleri hayati önem taşımaktadır. Oturduğunuz konutun yaşı 30 ve üzerindeyse kentsel dönüşüme dahil edilebilir.

Kira Yardımı Almak

Kentsel dönüşüm projesinde zaman yapılacak işlemlere göre değişkenlik gösterir. Projenin 18 aylık yapım aşamasında ev sahibine sağlanan kira yardımı şehir ve büyükşehirlerde değişmektedir. Sahibi olduğunuz ev proje kapsamında yıkılacak ise şayet, ikametgahınızın yine orada olması gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurarak kira yardımları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Konut Kredileri ve Harç İndirimleri

Binanızın kentsel dönüşüm projesine dahil olması için riskli yapı onayı almanız gerekmektedir. Lisanslı kuruluşlar tarafından edinebileceğiniz bu belge ile binanın yıkım kararında geçerli olacaktır. Proje kapsamında evlerine yıkım kararı çıkan ev sahipleri dilerlerse kamu ve özel bankaların kendilerine sağladığı çeşitli kredilerden faydalanabilirler. İl veya ilçe belediyelerine ödediğiniz çeşitli harçlarda da bir takım muafiyetler tanınmaktadır.

Yeniden İnşa Seçenekleri

İmar Kanunu gereğince arsa sahipleri dilerlerse kendi konutlarını inşa edebilmektedirler. Hatta bu şekilde bir uygulamada çeşitli kredi olanağı ve indirimi de söz konusu olabilir. Birçok mülk sahibi tarafından kabul edilen müteahhit ile anlaşma da mümkündür ancak mülkünüzün değer tespiti, yeniden inşa süresi, talep ve vaatlerin detaylıca anlaşmaya eklenmesi ve kullanılacak malzemeler ile muadil malzemelerin tespiti oldukça önemlidir. Aksi halde çeşitli mağduriyetler söz konusu olacaktır.

Baykal İnşaat 2011 yılından bugüne edindiği bilgi birikimi ve tecrübeye dayanarak profesyonel hizmet vermektedir. Gerekli olan tüm prosedürlerin detaylı analizi ve takibi alanında ihtiyaç duyduğunuz çözümleri görüşmek üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.

kentsel dönüşüm evleri izmir kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüm, risk belirten alanlarda yer alan binalar veya riskli alanda yer almayan riskli yapılar yıkılarak yerine yeni konutların inşa edilmesine denilmektedir. Bu süreçte hak sahiplerine kira ve kredi yardımı yapılarak destek çıkılmaktadır. Bir yapının kentsel dönüşüme dahil olması için hak sahiplerinin yardımlardan yararlanabilmesi için yapının riskli olması kesinlikle gözetilmektedir.

Risk taşıyan yapı, riskli bir alan içinde yada dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı tanımlamaktadır.

Kentsel Dönüşüm Süreci Nasıl İlerlemektedir?

kentsel dönüşüm evleri izmir kentsel dönüşümBakanlık maliklere riskli yapıların tespitini gerçekleştirmek için bir süre vermektedir. Verilen bu süre zarfı içerisinde yaptırılmadığı takdirde, bakanlıkça veya idarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, kendi belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek idareden de isteyebilmektedir. Yapılan riskli yapı tespitlerine karşı malikler veya kanuni temsilciler on beş gün içinde itiraz edebilir.

Bu itirazlar bakanlık tarafından bir grup ile incelenmekte ve teknik heyetler tarafından karara bağlanmaktadır. Tapu müdürlüğü, binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtilmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi vermektedir.
Riskli yapılar tapu beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit edilen tarihten itibaren on iş günü içinde Bakanlık veya İdare tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Bildiri üzerine tapu müdürlüğünce ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verilmektedir.

30 yıllık ticari geçmişi ve 2011 yılından itibaren inşaat sektöründe İzmir’de faaliyet gösteren firmamız her şeyden önce insanı, her zaman ticari kazanımlarının önünde tutmuştur. Müşteri memnuniyeti odaklı yaşanılabilir konforlu, huzurlu, güvenli, kaliteli yaşam alanları inşaa ederek sektörde güvenilen bir firma haline gelmiştir. İnşaat sektöründen daha fazla haberdar olmak ve detaylı bilgi almak için www.baykalinsaat.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.