Kentsel dönüşüm, risk belirten alanlarda yer alan binalar veya riskli alanda yer almayan riskli yapılar yıkılarak yerine yeni konutların inşa edilmesine denilmektedir. Bu süreçte hak sahiplerine kira ve kredi yardımı yapılarak destek çıkılmaktadır. Bir yapının kentsel dönüşüme dahil olması için hak sahiplerinin yardımlardan yararlanabilmesi için yapının riskli olması kesinlikle gözetilmektedir.

Risk taşıyan yapı, riskli bir alan içinde yada dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı tanımlamaktadır.

Kentsel Dönüşüm Süreci Nasıl İlerlemektedir?

kentsel dönüşüm evleri izmir kentsel dönüşümBakanlık maliklere riskli yapıların tespitini gerçekleştirmek için bir süre vermektedir. Verilen bu süre zarfı içerisinde yaptırılmadığı takdirde, bakanlıkça veya idarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, kendi belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek idareden de isteyebilmektedir. Yapılan riskli yapı tespitlerine karşı malikler veya kanuni temsilciler on beş gün içinde itiraz edebilir.

Bu itirazlar bakanlık tarafından bir grup ile incelenmekte ve teknik heyetler tarafından karara bağlanmaktadır. Tapu müdürlüğü, binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtilmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi vermektedir.
Riskli yapılar tapu beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit edilen tarihten itibaren on iş günü içinde Bakanlık veya İdare tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Bildiri üzerine tapu müdürlüğünce ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verilmektedir.

30 yıllık ticari geçmişi ve 2011 yılından itibaren inşaat sektöründe İzmir’de faaliyet gösteren firmamız her şeyden önce insanı, her zaman ticari kazanımlarının önünde tutmuştur. Müşteri memnuniyeti odaklı yaşanılabilir konforlu, huzurlu, güvenli, kaliteli yaşam alanları inşaa ederek sektörde güvenilen bir firma haline gelmiştir. İnşaat sektöründen daha fazla haberdar olmak ve detaylı bilgi almak için www.baykalinsaat.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.