kentsel dönüşümün faydaları ve zararları

2021 İzmir Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri

Yaşanabilir bir kent hayatı için kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm faaliyetleri oldukça önemlidir. Ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapıların yıkılarak yerlerine yenilerinin yapılması işlemi olarak özetlenebilecek kentsel dönüşüm devlet teşviği, müteahhit girişimleri ve vatandaşların ilgisiyle birlikte hem istihdam hem de güvenli bir yaşam sunan önemli bir inşa uygulamasıdır.

İzmir’de Kentsel Dönüşümün Önemi Nedir?kentsel dönüşümün faydaları ve zararları

Türkiye’nin önemli bir bölümü 1. derece deprem bölgesinden sayılmakla birlikte sel, yangın ya da diğer afetlere karşı geliştirilen önlemler arasında kentsel dönüşüm önemli bir eşiktir. Ülkemizdeki yapıların ekonomik ömrü ortalama 30 yıl olarak kabul görmektedir. 30 yaşını aşmış olan binalarda yapılan hasar tespiti sonucu riskli yapı raporu verilen apartmanlar yıkılır ya da taşıyıcı kolon ve dış cephelerde onarım gerçekleştirilir.

1970’li yıllardan itibaren köylerden kentlere olan yoğun göç, günümüzde nüfusun da hızla yükselmesiyle yerleşim yerlerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Birden fazla apartmanın meydana getirdiği siteler bugünlerde en yoğun tercih edilen yerleşim alanlarından biriyken eski mahallelerdeki apartman ve ticari yapıların kentsel dönüşüm projelerine dahil edilmesiyle özellikle depreme karşı etkili bir önlem alınmaktadır.

Yeterli önlemler alınmadığı takdirde ciddi can ve mal kaybına sebep olan depremler için birincil uygulama alanı insanların birlikte yaşadıkları apartmanlardır. Dere yatakları, bataklıklar ve tarıma elverişli arazilerdeki inşa faaliyetleri kısa süren ve düşük şiddetteki depremlerde dahi önemli bir mağduriyete sebep olmakla beraber kent merkezlerinde ve civarındaki yapıların en önemli sorunu çarpık kentleşme ve çarpık kentleşmenin getirdiği zor yaşam koşullarıdır.

Çarpık kentleşme hem fiziksel koşullar hem de bilinçsiz yapılaşma sebebiyle insan yaşamını olumsuz etkileyen bir etmendir. Modern ve yaşanabilir kentlerde sosyal aktivite merkezleri, ulaşım araçları ve ortak yaşam merkezlerine olan yatırım ve ilgi yüksektir. İzmir hem tarihsel hem de coğrafi önemi sebebiyle her metrekaresinde özenli davranılması gereken bir kenttir. Tarih boyunca ciddi depremler yaşanan İzmir’de kentsel dönüşüm faaliyetleri insan hayatını garantiye almakla birlikte estetik ve yaşanabilir bir kent hayatına da hizmet etmektedir.

İzmir’de daha yaşanabilir kent hayatı için faaliyet gösteren Baykal İnşaat insan yaşamını her şeyin önünde tutan bir anlayış benimsemiştir. Bir kentin modern, yaşanabilir, sağlıklı ve güvenilir olması için 2011 yılından bugüne kadar var gücüyle çalışan Baykal İnşaat, sahip olduğu profesyonel ekip ve deneyimiyle insan yaşamını ve konforunu ön planda tutan bir anlayışla siz değerli yurttaşlarımıza hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ve bizimle iletişime geçmek için www.baykalinsaat.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Kentsel Dönüşüm İzmir

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği Nedir ve Neleri İçerir?

Deprem, sel ya da yangın gibi afetlere ya da çarpık kentleşmeye karşı ekonomik ömrü tamamlanmış binaların yıkılarak yerine yenilerinin yapılması işlemine kentsel dönüşüm denir. Yaşanabilir bir kent hayatı ve güvenilir bir konfor alanı için kentsel dönüşüm özellikle 1. derece deprem bölgelerinde ve eski yerleşim yerlerinde hayati önem taşır. Kentsel dönüşüm faaliyeti, 6306 sayılı mevzuata göre sınırları ve içeriği belirlenen yasal bir prosedürü kapsar.

Kentsel Dönüşümün ÖnemiKentsel Dönüşüm İzmir

Türkiye’de en yaygın yerleşim türü dikey yerleşimdir. Sosyo-kültürel ve ekonomik sebepleri 1960’lı yıllara kadar dayanan bu kitlesel tercih, günümüzde artan nüfusa yönelik bir alternatif çözüm olarak da kabul görmektedir. Kentsel dönüşüm yalnızca bir yıkım ve yeniden inşa uygulaması değil, insanların potansiyel bir deprem ya da sel felaketine karşın maddi ve manevi kayba uğramalarını önlemeye yönelik geliştirilen pratik bir faaliyettir.

Kentsel dönüşüme dahil edilen yapılar ekonomik ömrünü ortalama 30 senede tamamlayan apartman binaları, fabrikalar ya da gecekondular olarak kabul edilebilir. Zaman içinde bakım ve onarımı aksatılan ya da hiç yapılmayan yapılardaki maddi ve manevi kayıp tehlikesi, kentsel dönüşüm projelerine dahil edilen muhit ve yapılarda neredeyse tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Buradan hareketle hem ev sahiplerini hem de gayrimenkul yatırımcılarını karşılıklı olarak güvence altına alarak çeşitli kolaylıklar ve faydalar sağlayan kentsel dönüşüm teşvikleri, 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanun ve Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmektedir.

Kentsel Dönüşüm Kanun ve Yönetmeliği Nedir?

Ağırlıklı olarak depreme dayanıksız binaların yıkılarak yapının yeniden inşasına girişilmesi sürecini konu edinen yasal mevzuat 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanun ve Yönetmeliği olarak adlandırılmaktadır. Maliklerin ortak görüşünün alınması ve hasar kaydının yıkıma uygun olarak işlem görmesiyle başlayan tüm bir süreç, ilgili mevzuatta detaylı biçimde belirtilmiştir. Yıkım gerekçeleri, yeniden inşa süresince maliklere ödenecek kira bedelleri ve vergi muafiyetleri, müteahhit firmanın yasal yükümlülükleri ve proje teslimine dair tüm uygulamalar, kapsamı her geçen gün genişletilen önemli bir kentleşme faaliyetidir.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkıma gerek duyulmayan yapılarda ‘’yerinde dönüşüm’’ uygulaması da mevcuttur. Buna göre, binanın teknik ekipmanlar ve profesyonel saha çalışanları tarafından fizibilite çalışması gerçekleştirildikten sonra yıkım gerçekleşmeden onarma ve bakım işlemi görülebilecek yerler faaliyet raporuna işlenerek, zaman ve maliyet tasarrufu olanağı da tanır. Kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm uygulamaları profesyonel bir hizmet türünü ifade eder.

Baykal İnşaat, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir İzmir için kendine ve çevresine her geçen gün değer yaratan Karşıyaka merkezli bir inşaat firmasıdır. Faaliyetlerimiz kentsel dönüşüm, mimarlık&proje, gayrimenkul danışmanlığı ve müteahhitlik olmak üzere 4 ana hizmet türünden meydana gelmektedir. Tamamlanan projelerimizde sektörel bilgi birikimi ve deneyimi açısından kendini kanıtlamış mühendisleri ve personelleri istihdam ettiğimizi belirtir; projelerimizi tam zamanında, planlandığı gibi ve planlandığı şekilde teslim edilerek, müşteri memnuniyetini ve insan yaşamını her şeyin önüne koyduğumuzu söylemek isteriz. Hassasiyetimiz, İzmir kenti ve insanlarının güvenli, konforlu ve mutlu bir yaşam sürmeleri etrafında şekillenmektedir. Tamamlanan ve devam eden projelerimiz, hizmetlerimiz ve size en uygun çözümlerimizi incelemek için www.baykalinsaat.com web adresini ziyaret edebilir; bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Kentsel Dönüşüm Şartları Nelerdir 2021

Kentsel Dönüşüm İçin Gerekenler Nelerdir? (2021 Güncel Rehber)

Kentsel dönüşüm, ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapıların yıkılarak yerine yeni bir binanın inşa edilmesini ifade eden önemli bir faaliyet alanıdır. Birinci derece deprem bölgesinde yer alan İzmir’de kentsel dönüşüm hizmetleri insanların can ve mal kaybı yaşamalarını engelleyen önemli bir uygulamadır.

Kentsel Dönüşüm Nedir?Kentsel Dönüşüm Şartları Nelerdir 2021

İnşa edilen her binanın hem fiziki hem de ekonomik bir ömrü vardır. İklimsel koşullar, kullanılan malzemeler, binanın bulunduğu bölgede gerçekleşen doğal afetler (yangın, deprem, sel ya da şiddetli rüzgar) gibi birçok etmen yapıların kullanım ömrünü etkileyen unsurlardır. Kentsel dönüşüm uygulaması, ortalama ekonomik ömrü 35 ve üstü olan binalarda yapılan yıkım işlemine verilen genel adlandırmadır. Yasal mevzuata göre kentsel dönüşüme dahil edilebilecek yapılar yıkım kararı alınana ve yıkım gerçekleştirildikten sonrasına kadar çeşitli prosedürlere tabiidir.

2021’de Kentsel Dönüşüm Şartları Nelerdir?

Kentsel dönüşüm uygulamaları yaşanabilir ve güvenilir bir kent hayatı sağlamak adına son yıllarda önemli adımlar atılan bir faaliyet alanıdır. Deprem ya da yangın gibi afetlere karşı geliştirilen bir önlem mekanizması işlevi olsa da özellikle İzmir gibi çarpık kentleşmenin yoğun olduğu kentlerde ve ilçelerde şehir yapılanmasının düzenlenmesi; ortak yaşam alanlarının restore edilmesi hususlarında hayati önem taşımaktadır.

Kentsel dönüşüm uygulamaları 6306 sayılı ‘’Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’’ çerçevesinde başta depreme karşı risk faktörüne karşılık gelen tüm yapıların yıkılarak yerine yeni yapıların yapılmasını taahhüt eden bir hükümdür. Kanuna göre ilgili evraklar ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan başvurularda ‘’risk tespiti’’ sonucu yıkımına karar verilen binalarda tahliye ve yıkım malikler tarafından gerçekleştirilecek; yeniden inşa süresince yine ilgili kanuna göre kat maliklere kira yardımı ve çeşitli vergilerde muafiyet hakkı tanınacaktır. 

Kentsel dönüşüme girecek bir binada öncelikli işlem, kat maliklerinin tahliye ve yıkıma dair oy çoğunluğu sağlamalarıdır. Bunun yanı sıra, teknik heyet tarafından yapılan risk analizi sonucu yıkım kararı verilen binalarda kat maliklerinin 15 gün içinde yıkıma itiraz etmemeleri sonucu 60 gün içinde bina yıkımı gerçekleştirilmektedir. Yıkım kararı gerektirmeyen yapılarda ise bina güçlendirme çalışması yapılarak kısmi olarak zaman ve nakit kaybının önüne geçilmiş olur.

Bir kentin modern, yaşanabilir, sağlıklı ve güvenilir olması için 2011 yılından bugüne kadar var gücüyle çalışan Baykal İnşaat, sahip olduğu profesyonel ekip ve deneyimiyle insan yaşamını ve konforunu ön planda tutan bir anlayışla siz değerli yurttaşlarımıza hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ve bizimle iletişime geçmek için www.baykalinsaat.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Depreme Karşı Bina Güçlendirmesi Nasıl Yapılır?

Bina Güçlendirmesi İçin Gerekenler Nelerdir?

Yıkılma tehlikesi olan veya olmayan binalarda yapılan güçlendirme uygulaması, kentsel dönüşüm projelerindeki tümden yıkım uygulamasından önemli ölçüde ayrışan önemli bir yenileme işlemidir.

Bina Güçlendirmesi Nedir?

Doğal seyirde artan nüfus ve köyden kentlere olan yoğun göçün ardından ülkemizde en yaygın yerleşim yerleri apartmanlardır. Onlarca daire sakininin barınmasına olanak sağlayan apartmanlar her bir yapıda olduğu gibi ekonomik bir ömre sahiptir ve bu da ortalama 30-35 yıllık bir süreye tekabül eder. Ekonomik ömrünü tamamlayan yapılarda kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı alınarak yerine yeni bir bina inşa edilir fakat bu işlem hem zaman hem de maliyet açısından her zaman tercih edilmeyebilir. 

İlgili yapı mevzuatlarında belirtildiği üzere ekonomik ömrünü tamamlamış ve betonarme yapısı dezenformasyona uğrayan riskli yapılar yıkılmaktadır. Bu uygulama, inşaat sektöründeki müteahhit firmalar tarafından gerçekleştirilen profesyonel bir hizmet türüdür. Bazı durumlarda bir apartmanın, fabrikanın, atölyenin ya da yapının tamamen yıkılması yerine taşıyıcı kolonlarda ve diğer önemli malzemelerde yapılan yenileme faaliyeti ev ya da işletme sahiplerinin zaman ve nakit kaybı yaşamalarını engellerken; oluşacak çevresel gürültü ve kirliliğin de önüne geçilmiş olur. 

Bina Güçlendirmesi Nasıl Yapılır?

Bina güçlendirmesi yapılacak olan yapılarda sahaya gönderilen ekip ve ekipmanlar aracılığıyla sağlanan durum tespiti, depreme karşı geliştirilen önlemler kapsamında değerlendirilmektedir. Günümüzde teknolojiden de faydalanarak oldukça hassas ve önemli veriler analiz edilebiliyor; can veya mal kaybı yaşanmadan gerekli düzenlemeler yapılabiliyor.

Bina güçlendirme faaliyetlerinin birincil uygulama alanı, taşıyıcı kolonlarda yapılan sağlamlaştırma ya da ek taşıyıcı kolon sağlamadır. Bunun yanı sıra çelik bağlaçların az saptandığı bölgelerde ilave çelik materyallerin eklenmesi suretiyle yapılan iyileştirme çalışmaları, bir binayı depreme karşı önemli ölçüde sağlamlaştırır. Bina güçlendirme çalışmalarında mekan ve yapılacak işlem faktörüne bağlı olarak 2 ay ila 4 ay arasında süren bir bütünleşik çalışmayı kapsar. Böylece kentsel dönüşüm projelerinde olduğu gibi 2 yıllık bir bekleme süresinden de kısılmış olur.

Bir kentin modern, yaşanabilir, sağlıklı ve güvenilir olması için 2011 yılından bugüne kadar var gücüyle çalışan Baykal İnşaat, sahip olduğu profesyonel ekip ve deneyimiyle insan yaşamını ve konforunu ön planda tutan bir anlayışla siz değerli yurttaşlarımıza hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ve bizimle iletişime geçmek için www.baykalinsaat.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Baykal İnşaat Kentsel Dönüşüm

Baykal İnşaat Güvencesiyle Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri

Her binanın inşa edildiği tarihten başlamak üzere bir ekonomik ömrü bulunmaktadır. Yapının yıllar içinde yıpranması, yıkılması ya da eskimesine karşı yapının tekrar kullanılabilir hale getirilmesine yönelik yıkım veya onarım faaliyeti, kentsel dönüşüm olarak adlandırılmaktadır. Son birkaç on yılda ülkemizde kentsel dönüşüm projelerine olan rağbet hem inşaat firmaları hem de halk tarafından artmıştır. İzmir gibi tarihinde önemli depremlere tanık olmuş ve gelecekte de depremlere gebe olan kentler için kentsel dönüşüm projeleri, insan hayatını ve konforunu güven altına alan olumlu iyileştirme çalışmalarını ifade etmektedir.

Ülkemizde apartman kültürü köyden kente göçlerin yoğunlaştığı 1970’li yıllardan bugüne hızla artış göstermiştir. Hal böyle olunca yeni gelen vatandaşların barınması için birçok bölge imara açılmış; plansız ve projesiz iskan faaliyetleri sonucu çarpık kentleşme ve kullanışsız bir ortak yaşam alanı kaçınılmaz hale gelmiştir. İnsanların hayat standartlarını ve konforlarını artıran faktörlerin başında kişisel ve ortak yaşam alanları gelmektedir. Ulaşım olanakları, eğitim ve sağlık kurumlarına olan mesafe, otopark imkanı ya da yeşillik alanlar gibi birden fazla etmen birleşerek, kaliteli ve huzurlu bir hayatın yaşanmasını mümkün kılmaktadır. Kentsel dönüşüm faaliyetleri de bu amaca hizmet etmektedir.

Kentsel dönüşüm projelerinde uygulanan iki ayrı uygulama söz konusudur. Ekonomik ömrünü tamamlayan 30+ yaş binalarda fizibilite çalışması ardından yıkım kararı çıkartılarak, binanın yıkılması sağlanmaktadır. Bazı binalarda eskime veya yıpranma yine fizibilite çalışması ile saptanarak, yıkım gerçekleşmeden yerinde iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Buradan hareketle mantolama, depreme karşı dayanıklılık sağlayan ek önlemler ya da binanın hasar görmüş kısımlarında onarım faaliyetleri, yerinde iyileştirme işlemlerine örnek olarak verilebilmektedir.

Baykal İnşaat, 2011 yılından bugüne İzmir’de hizmet veren sektöründe öncü bir marka olma yolunda ilerlemektedir. 30 yıllık ticari hayat geçmişiyle %100 müşteri memnuniyeti ve kaliteli insan yaşamını önceleyen hizmet anlayışıyla sizin ve gelecek nesillerin huzurlu, güvenli ve mutlu bir yaşam sürmesi için var gücümüzle çalışmaktayız. Devam eden ve tamamlanan projelerimiz, hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için www.baykalinsaat.com web adresini ziyaret ederek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

kentsel dönüşüm projesi izmir gayrimenkul danışmanlığı konut projesi

İnsan yaşamını tehlikeye atan ya da güvenle yaşamasını engelleyen durumların önüne geçmek için bir kentin belirli bir bölümünün ya da bir yapının yıkılarak yerine yenisinin yapılması işlemi kentsel dönüşüm projesi alanında değerlendirilmektedir. Birinci derece deprem bölgelerinden başlamak üzere yeni deprem yönetmeliklerine uygun olmayan yapılar sistematik biçimde yıkılarak daha yaşanabilir ve güvenli binaların inşası son yılların önemli faaliyetlerindendir.

Bir yapının kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı alması için çeşitli yasal prosedürler mevcuttur. 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanun gereğince ekonomik ve fiziki hayatını tamamlamış olup yıkılmaya yüz tutan binalar çeşitli vergi muafiyetleri ve harç indirimleri avantajlarıyla yeniden yapılandırılmaktadır.

Her durumda binaya yıkım kararı çıkmayabilir. Yıkım gerektirmeyen fakat yerinde dönüşüm gerektiren binalar, çeşitli ölçümler ve kontrollerden sonra yıkılmadan kuvvetlendirilir. Bu işlemler için de bir takım kredi ve harç kolaylıkları mevcuttur. Yıkım kararı almak için binanızda risk tespiti yapılmalıdır. ‘’Riskli yapı’’ kararı çıkan yapılar için yasal olarak 60 gün içinde yıkım gerçekleştirilmektedir.

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti 1. derece deprem bölgelerinden biridir. Küçük veya orta şiddette bir deprem dahi maddi ve manevi zarara sebep olmakla beraber; çarpık kentleşme, dere kenarlarına bina yapma, altyapısı müsait olmayan yerlerde inşa faaliyetleri gibi birçok yanlış uygulama sonucu depremler geçmişte can ve mal kaybına sebebiyet vermişken, potansiyel depremlerde de aynı kayıpların yaşanması tehlikesi vardır.

Bir kentin modern, yaşanabilir, sağlıklı ve güvenilir olması için 2011 yılından bugüne kadar var gücüyle çalışan Baykal İnşaat, sahip olduğu profesyonel ekip ve deneyimiyle insan yaşamını ve konforunu ön planda tutan bir anlayışla siz değerli yurttaşlarımıza hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ve bizimle iletişime geçmek için www.baykalinsaat.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.

izmir kentsel dönüşümünde konut sahiplerinin hakları

Birinci derece deprem bölgelerinden birinde bulunan İzmir’de insanların maddi ve manevi kayba uğramamaları için yaşadıkları mülkleri depreme dayanıklı hale getirmesi gerekmektedir. 30 Ekim 2020 yılında yaşanan Büyük İzmir Depremi bize gösterdi ki depreme karşı dayanıklı bina çalışmaları hız kazanmalıdır. Kentsel dönüşüm yapılacak çalışmalardan yalnızca biridir.

izmir kentsel dönüşümünde konut sahiplerinin hakları

Kentsel dönüşüm bir kentin belli bir bölümünde ya da belli bir bölgesinde depreme dayanıksız olan, gündelik yaşantıyı zora sokan ve insan yaşamını güç hale getiren yapıların yenilenmesi ya da yıkılarak yenisinin yapılması işlemidir. Yeni yönetmelikler ve çıkarılan kanunlar ile depreme dayanıklı ve yaşanabilir bir muhit oluşturma çalışmalarında kentsel dönüşüm projeleri önemli bir yer edinir.

İzmir coğrafi koşulları itibariyle dağlık bir yapıya ve çarpık kentleşmeye sahiptir. Daha güvenli ve yaşanabilir bir İzmir için kentsel dönüşüm projeleri hayati önem taşımaktadır. Oturduğunuz konutun yaşı 30 ve üzerindeyse kentsel dönüşüme dahil edilebilir.

Kira Yardımı Almak

Kentsel dönüşüm projesinde zaman yapılacak işlemlere göre değişkenlik gösterir. Projenin 18 aylık yapım aşamasında ev sahibine sağlanan kira yardımı şehir ve büyükşehirlerde değişmektedir. Sahibi olduğunuz ev proje kapsamında yıkılacak ise şayet, ikametgahınızın yine orada olması gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurarak kira yardımları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Konut Kredileri ve Harç İndirimleri

Binanızın kentsel dönüşüm projesine dahil olması için riskli yapı onayı almanız gerekmektedir. Lisanslı kuruluşlar tarafından edinebileceğiniz bu belge ile binanın yıkım kararında geçerli olacaktır. Proje kapsamında evlerine yıkım kararı çıkan ev sahipleri dilerlerse kamu ve özel bankaların kendilerine sağladığı çeşitli kredilerden faydalanabilirler. İl veya ilçe belediyelerine ödediğiniz çeşitli harçlarda da bir takım muafiyetler tanınmaktadır.

Yeniden İnşa Seçenekleri

İmar Kanunu gereğince arsa sahipleri dilerlerse kendi konutlarını inşa edebilmektedirler. Hatta bu şekilde bir uygulamada çeşitli kredi olanağı ve indirimi de söz konusu olabilir. Birçok mülk sahibi tarafından kabul edilen müteahhit ile anlaşma da mümkündür ancak mülkünüzün değer tespiti, yeniden inşa süresi, talep ve vaatlerin detaylıca anlaşmaya eklenmesi ve kullanılacak malzemeler ile muadil malzemelerin tespiti oldukça önemlidir. Aksi halde çeşitli mağduriyetler söz konusu olacaktır.

Baykal İnşaat 2011 yılından bugüne edindiği bilgi birikimi ve tecrübeye dayanarak profesyonel hizmet vermektedir. Gerekli olan tüm prosedürlerin detaylı analizi ve takibi alanında ihtiyaç duyduğunuz çözümleri görüşmek üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.

kentsel dönüşümün faydaları ve zararları

Zaman içerisinde eskiyen, tahrip olan binaların daha dayanıklı ve sağlıklı binalara dönüştürülmesi, büyük kentlerin yoğun göç alma nedenlerinden dolayı oluşan çarpık yapılaşmanın da giderilmesi için kentsel dönüşüm uygulaması uygulanmaktadır.

Yeni yapılan binalar için getirilen zorunluluklardan bahsedecek olursak;

– Binaların depreme dayanıklı olmalarının yanındaki en büyük özelliklerinden birisi yaşanan otopark sorununu ortadan kaldırmayı hedeflemesi, otoparklı binalar kentsel dönüşümün yararları arasında bulunmaktadır.
– Kentsel dönüşüm görsel olarak şehrin görünümünü değiştirip düzenlemektedir. Büyük kentlerde sorun olarak bilinen gecekondular içinde çözüm olarak sunulmaktadır.
– Büyük şehirlerde yer alan problemli alanlar bu yapısal projeler sayesinde daha yaşanabilir ve güçlü bir hale getirilmektedir.
– Kentsel dönüşüm çalışmaları sayesinde çarpık kentleşmenin büyük bir şekilde önüne geçebilmektedir.
– Kentsel dönüşüm ile mevcut kent dokusundaki artan yoğunluklar nedeniyle gitgide fazlalaşan nüfusa uyum sağlayabilen konutlar ortaya çıkarılmaktadır.
– Geliştirilen kentsel dönüşüm proje çalışmaları sayesinde konut alım gücü kolaylaştırılmaktadır.

kentsel dönüşümün faydaları ve zararlarıBütün bu avantajların yanında kentsel dönüşümün akıllarda soru işaretleri belirten yönleri de mevcuttur. İlk olarak müteahhitler ile oluşabilecek olası sorunlar sırayı çekmekte. Sonrasında ise binaların belli başlı standartlar doğrultusunda inşa edilmesi gerekiyor ve bu bakımdan taviz verilmemesi gereken önemli konular beliriyor. Bu önemli konuların temelinde, kentsel dönüşüm projesindeki inşaat malzemelerinin istenilen kalitede olması bulunmakta. Bu tür ciddi sorunlar karşısında yaşanılacak olan problemleri ortadan kaldıracak tedbirler alınsa bile kişilerin daha dikkatli ve seçici davranması gerekmektedir.

Bir diğer dikkat çekilmesi gereken önemli konu ise inşaat yapılacak olan alanların yeterli altyapı gücüne sahip olduklarından emin olunmasıdır. Örnek verecek olursak kentsel dönüşüm aşamasına giren 3 katlı bir bina kat izni ile 9 kata kadar inşaa edilebiliyor. Altyapı sistemleri, bölgenin bir önceki yapısına uygun olarak hazırlanmış olmalı ki, yaşam için ihtiyaç duyulan altyapı kriterlerinin çok altında kalmadan ve ihmal edilmeden uygun bir şekilde kentsel dönüşüm gerçekleştirilebilsin.

30 yıllık ticari geçmişi ve 2011 yılından itibaren inşaat sektöründe İzmir’de faaliyet gösteren firmamız her şeyden önce insanı, her zaman ticari kazanımlarının önünde tutmuştur. Müşteri memnuniyeti odaklı yaşanılabilir konforlu, huzurlu, güvenli, kaliteli yaşam alanları inşaa ederek sektörde güvenilen bir firma haline gelmiştir. İnşaat sektöründen daha fazla haberdar olmak ve detaylı bilgi almak için www.baykalinsaat.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

kentsel dönüşüm bina güçlendirme depreme dayanıklı bina

Yaşadığımız çevresel faktörlerden ve altyapı kaynaklarından dolayı kentsel dönüşüm belirli bir süredir hayatımızın içerisinde yer almaktadır. Genel olarak bakıldığında kentsel dönüşümü bünyesine alınan binalarda sadece yıkım işleminin yapıldığı zannedilmekte ve her binanın da yıkılacağı gibi bir algı ortaya çıkmaktadır. Fakat binanın yıkım işlemi bu anlamda bu kadar kolay bir konu değildir. İlerleyen teknolojinin gücüyle artık her kentsel dönüşüme giren bina yıkılmak zorunda değildir. Teknik analizleri yapıldıktan sonra güçlendirmeler ile desteklenerek te kentsel dönüşüm işlemi sağlanmaktadır.

Detaylı bakıldığı zaman binalarda yapılan kentsel dönüşüm hizmetlerinin asıl amacı kesinlikle binaların yıkılması ve yeni bina yapılması ya da emlak piyasasına katkı sağlamak için yeni değer kazandırıp piyasaya sunmak değildir. Dönüşümdeki asıl amaç deprem gibi olası bir doğal afetten korunmak amacıyla güvenlik tedbirlerini almak ve arttırmaktır. Kentsel dönüşüm sonrasında güçlenmiş ve depreme daha dayanıklı bir yapının emlak değeri bundan dolayı artmasıyla asıl amacının o olduğu düşüncesi yayılmıştır. Bu yayılmaları bir kenara alıp asıl ve en önemli amacın kişilerin can sağlığını korumak ve kendilerini daha güvenli yaşam alanı standartlarında hissetmelerini sağlamaktır.

Hangi Durumlarda Binalar Yıkılır?

Genel olarak binaların yıkılma sebepleri temelde oluşan sorunlara dayanılarak belirlenmektedir. İlk adım; bina üzerinde riskli yapı tespiti işlemleri yapılarak atılır. İlk adım incelemesi sonucunda riskli yapı, riskli alan gruplarına giriyorsa binanız, yıkılacaktır. Bu yıkım işlemine ise kat sakinlerinin itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu sürecin takibine göre yapılmış olan itirazlar bakanlıkta konuyla ilgili kişiler tarafından kontrol edilip sonuca bağlanacaktır. Alan tespiti sonucunda binanız bu gruplardan birisinin içerisinde değilse binanız için yıkım işlemi yapılmayacaktır. Yıkım yerine yapılacak olan güçlendirme süreci de kanun maddelerine uygun bir şekilde yapılacaktır. Güçlendirme süreci yaklaşık bir ay süre içerisinde tamamlanarak daha güvenli bir bina, kat sakinlerine sunulmaktadır. Son olarak bina risk testlerini düzenli bir şekilde yapmanızı öneririz. Unutulmamalıdır ki olası doğal afetlerin karşısında hazırlıklı olmakta her zaman fayda vardır.

30 yıllık ticari geçmişi ve 2011 yılından itibaren inşaat sektöründe İzmir’de faaliyet gösteren firmamız her şeyden önce insanı, her zaman ticari kazanımlarının önünde tutmuştur. Müşteri memnuniyeti odaklı yaşanılabilir konforlu, huzurlu, güvenli, kaliteli yaşam alanları inşaa ederek sektörde güvenilen bir firma haline gelmiştir. İnşaat sektöründen daha fazla haberdar olmak ve detaylı bilgi almak için www.baykalinsaat.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

kentsel dönüşüm evleri izmir kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüm, risk belirten alanlarda yer alan binalar veya riskli alanda yer almayan riskli yapılar yıkılarak yerine yeni konutların inşa edilmesine denilmektedir. Bu süreçte hak sahiplerine kira ve kredi yardımı yapılarak destek çıkılmaktadır. Bir yapının kentsel dönüşüme dahil olması için hak sahiplerinin yardımlardan yararlanabilmesi için yapının riskli olması kesinlikle gözetilmektedir.

Risk taşıyan yapı, riskli bir alan içinde yada dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı tanımlamaktadır.

Kentsel Dönüşüm Süreci Nasıl İlerlemektedir?

kentsel dönüşüm evleri izmir kentsel dönüşümBakanlık maliklere riskli yapıların tespitini gerçekleştirmek için bir süre vermektedir. Verilen bu süre zarfı içerisinde yaptırılmadığı takdirde, bakanlıkça veya idarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, kendi belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek idareden de isteyebilmektedir. Yapılan riskli yapı tespitlerine karşı malikler veya kanuni temsilciler on beş gün içinde itiraz edebilir.

Bu itirazlar bakanlık tarafından bir grup ile incelenmekte ve teknik heyetler tarafından karara bağlanmaktadır. Tapu müdürlüğü, binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtilmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi vermektedir.
Riskli yapılar tapu beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit edilen tarihten itibaren on iş günü içinde Bakanlık veya İdare tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Bildiri üzerine tapu müdürlüğünce ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verilmektedir.

30 yıllık ticari geçmişi ve 2011 yılından itibaren inşaat sektöründe İzmir’de faaliyet gösteren firmamız her şeyden önce insanı, her zaman ticari kazanımlarının önünde tutmuştur. Müşteri memnuniyeti odaklı yaşanılabilir konforlu, huzurlu, güvenli, kaliteli yaşam alanları inşaa ederek sektörde güvenilen bir firma haline gelmiştir. İnşaat sektöründen daha fazla haberdar olmak ve detaylı bilgi almak için www.baykalinsaat.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.