kentsel dönüşüm projesi izmir gayrimenkul danışmanlığı konut projesi

İnsan yaşamını tehlikeye atan ya da güvenle yaşamasını engelleyen durumların önüne geçmek için bir kentin belirli bir bölümünün ya da bir yapının yıkılarak yerine yenisinin yapılması işlemi kentsel dönüşüm projesi alanında değerlendirilmektedir. Birinci derece deprem bölgelerinden başlamak üzere yeni deprem yönetmeliklerine uygun olmayan yapılar sistematik biçimde yıkılarak daha yaşanabilir ve güvenli binaların inşası son yılların önemli faaliyetlerindendir.

Bir yapının kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı alması için çeşitli yasal prosedürler mevcuttur. 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanun gereğince ekonomik ve fiziki hayatını tamamlamış olup yıkılmaya yüz tutan binalar çeşitli vergi muafiyetleri ve harç indirimleri avantajlarıyla yeniden yapılandırılmaktadır.

Her durumda binaya yıkım kararı çıkmayabilir. Yıkım gerektirmeyen fakat yerinde dönüşüm gerektiren binalar, çeşitli ölçümler ve kontrollerden sonra yıkılmadan kuvvetlendirilir. Bu işlemler için de bir takım kredi ve harç kolaylıkları mevcuttur. Yıkım kararı almak için binanızda risk tespiti yapılmalıdır. ‘’Riskli yapı’’ kararı çıkan yapılar için yasal olarak 60 gün içinde yıkım gerçekleştirilmektedir.

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti 1. derece deprem bölgelerinden biridir. Küçük veya orta şiddette bir deprem dahi maddi ve manevi zarara sebep olmakla beraber; çarpık kentleşme, dere kenarlarına bina yapma, altyapısı müsait olmayan yerlerde inşa faaliyetleri gibi birçok yanlış uygulama sonucu depremler geçmişte can ve mal kaybına sebebiyet vermişken, potansiyel depremlerde de aynı kayıpların yaşanması tehlikesi vardır.

Bir kentin modern, yaşanabilir, sağlıklı ve güvenilir olması için 2011 yılından bugüne kadar var gücüyle çalışan Baykal İnşaat, sahip olduğu profesyonel ekip ve deneyimiyle insan yaşamını ve konforunu ön planda tutan bir anlayışla siz değerli yurttaşlarımıza hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ve bizimle iletişime geçmek için www.baykalinsaat.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.

izmir kentsel dönüşümünde konut sahiplerinin hakları

Birinci derece deprem bölgelerinden birinde bulunan İzmir’de insanların maddi ve manevi kayba uğramamaları için yaşadıkları mülkleri depreme dayanıklı hale getirmesi gerekmektedir. 30 Ekim 2020 yılında yaşanan Büyük İzmir Depremi bize gösterdi ki depreme karşı dayanıklı bina çalışmaları hız kazanmalıdır. Kentsel dönüşüm yapılacak çalışmalardan yalnızca biridir.

izmir kentsel dönüşümünde konut sahiplerinin hakları

Kentsel dönüşüm bir kentin belli bir bölümünde ya da belli bir bölgesinde depreme dayanıksız olan, gündelik yaşantıyı zora sokan ve insan yaşamını güç hale getiren yapıların yenilenmesi ya da yıkılarak yenisinin yapılması işlemidir. Yeni yönetmelikler ve çıkarılan kanunlar ile depreme dayanıklı ve yaşanabilir bir muhit oluşturma çalışmalarında kentsel dönüşüm projeleri önemli bir yer edinir.

İzmir coğrafi koşulları itibariyle dağlık bir yapıya ve çarpık kentleşmeye sahiptir. Daha güvenli ve yaşanabilir bir İzmir için kentsel dönüşüm projeleri hayati önem taşımaktadır. Oturduğunuz konutun yaşı 30 ve üzerindeyse kentsel dönüşüme dahil edilebilir.

Kira Yardımı Almak

Kentsel dönüşüm projesinde zaman yapılacak işlemlere göre değişkenlik gösterir. Projenin 18 aylık yapım aşamasında ev sahibine sağlanan kira yardımı şehir ve büyükşehirlerde değişmektedir. Sahibi olduğunuz ev proje kapsamında yıkılacak ise şayet, ikametgahınızın yine orada olması gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurarak kira yardımları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Konut Kredileri ve Harç İndirimleri

Binanızın kentsel dönüşüm projesine dahil olması için riskli yapı onayı almanız gerekmektedir. Lisanslı kuruluşlar tarafından edinebileceğiniz bu belge ile binanın yıkım kararında geçerli olacaktır. Proje kapsamında evlerine yıkım kararı çıkan ev sahipleri dilerlerse kamu ve özel bankaların kendilerine sağladığı çeşitli kredilerden faydalanabilirler. İl veya ilçe belediyelerine ödediğiniz çeşitli harçlarda da bir takım muafiyetler tanınmaktadır.

Yeniden İnşa Seçenekleri

İmar Kanunu gereğince arsa sahipleri dilerlerse kendi konutlarını inşa edebilmektedirler. Hatta bu şekilde bir uygulamada çeşitli kredi olanağı ve indirimi de söz konusu olabilir. Birçok mülk sahibi tarafından kabul edilen müteahhit ile anlaşma da mümkündür ancak mülkünüzün değer tespiti, yeniden inşa süresi, talep ve vaatlerin detaylıca anlaşmaya eklenmesi ve kullanılacak malzemeler ile muadil malzemelerin tespiti oldukça önemlidir. Aksi halde çeşitli mağduriyetler söz konusu olacaktır.

Baykal İnşaat 2011 yılından bugüne edindiği bilgi birikimi ve tecrübeye dayanarak profesyonel hizmet vermektedir. Gerekli olan tüm prosedürlerin detaylı analizi ve takibi alanında ihtiyaç duyduğunuz çözümleri görüşmek üzere bizimle iletişime geçebilirsiniz.

kentsel dönüşümün faydaları ve zararları

Zaman içerisinde eskiyen, tahrip olan binaların daha dayanıklı ve sağlıklı binalara dönüştürülmesi, büyük kentlerin yoğun göç alma nedenlerinden dolayı oluşan çarpık yapılaşmanın da giderilmesi için kentsel dönüşüm uygulaması uygulanmaktadır.

Yeni yapılan binalar için getirilen zorunluluklardan bahsedecek olursak;

– Binaların depreme dayanıklı olmalarının yanındaki en büyük özelliklerinden birisi yaşanan otopark sorununu ortadan kaldırmayı hedeflemesi, otoparklı binalar kentsel dönüşümün yararları arasında bulunmaktadır.
– Kentsel dönüşüm görsel olarak şehrin görünümünü değiştirip düzenlemektedir. Büyük kentlerde sorun olarak bilinen gecekondular içinde çözüm olarak sunulmaktadır.
– Büyük şehirlerde yer alan problemli alanlar bu yapısal projeler sayesinde daha yaşanabilir ve güçlü bir hale getirilmektedir.
– Kentsel dönüşüm çalışmaları sayesinde çarpık kentleşmenin büyük bir şekilde önüne geçebilmektedir.
– Kentsel dönüşüm ile mevcut kent dokusundaki artan yoğunluklar nedeniyle gitgide fazlalaşan nüfusa uyum sağlayabilen konutlar ortaya çıkarılmaktadır.
– Geliştirilen kentsel dönüşüm proje çalışmaları sayesinde konut alım gücü kolaylaştırılmaktadır.

kentsel dönüşümün faydaları ve zararlarıBütün bu avantajların yanında kentsel dönüşümün akıllarda soru işaretleri belirten yönleri de mevcuttur. İlk olarak müteahhitler ile oluşabilecek olası sorunlar sırayı çekmekte. Sonrasında ise binaların belli başlı standartlar doğrultusunda inşa edilmesi gerekiyor ve bu bakımdan taviz verilmemesi gereken önemli konular beliriyor. Bu önemli konuların temelinde, kentsel dönüşüm projesindeki inşaat malzemelerinin istenilen kalitede olması bulunmakta. Bu tür ciddi sorunlar karşısında yaşanılacak olan problemleri ortadan kaldıracak tedbirler alınsa bile kişilerin daha dikkatli ve seçici davranması gerekmektedir.

Bir diğer dikkat çekilmesi gereken önemli konu ise inşaat yapılacak olan alanların yeterli altyapı gücüne sahip olduklarından emin olunmasıdır. Örnek verecek olursak kentsel dönüşüm aşamasına giren 3 katlı bir bina kat izni ile 9 kata kadar inşaa edilebiliyor. Altyapı sistemleri, bölgenin bir önceki yapısına uygun olarak hazırlanmış olmalı ki, yaşam için ihtiyaç duyulan altyapı kriterlerinin çok altında kalmadan ve ihmal edilmeden uygun bir şekilde kentsel dönüşüm gerçekleştirilebilsin.

30 yıllık ticari geçmişi ve 2011 yılından itibaren inşaat sektöründe İzmir’de faaliyet gösteren firmamız her şeyden önce insanı, her zaman ticari kazanımlarının önünde tutmuştur. Müşteri memnuniyeti odaklı yaşanılabilir konforlu, huzurlu, güvenli, kaliteli yaşam alanları inşaa ederek sektörde güvenilen bir firma haline gelmiştir. İnşaat sektöründen daha fazla haberdar olmak ve detaylı bilgi almak için www.baykalinsaat.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

kentsel dönüşüm bina güçlendirme depreme dayanıklı bina

Yaşadığımız çevresel faktörlerden ve altyapı kaynaklarından dolayı kentsel dönüşüm belirli bir süredir hayatımızın içerisinde yer almaktadır. Genel olarak bakıldığında kentsel dönüşümü bünyesine alınan binalarda sadece yıkım işleminin yapıldığı zannedilmekte ve her binanın da yıkılacağı gibi bir algı ortaya çıkmaktadır. Fakat binanın yıkım işlemi bu anlamda bu kadar kolay bir konu değildir. İlerleyen teknolojinin gücüyle artık her kentsel dönüşüme giren bina yıkılmak zorunda değildir. Teknik analizleri yapıldıktan sonra güçlendirmeler ile desteklenerek te kentsel dönüşüm işlemi sağlanmaktadır.

Detaylı bakıldığı zaman binalarda yapılan kentsel dönüşüm hizmetlerinin asıl amacı kesinlikle binaların yıkılması ve yeni bina yapılması ya da emlak piyasasına katkı sağlamak için yeni değer kazandırıp piyasaya sunmak değildir. Dönüşümdeki asıl amaç deprem gibi olası bir doğal afetten korunmak amacıyla güvenlik tedbirlerini almak ve arttırmaktır. Kentsel dönüşüm sonrasında güçlenmiş ve depreme daha dayanıklı bir yapının emlak değeri bundan dolayı artmasıyla asıl amacının o olduğu düşüncesi yayılmıştır. Bu yayılmaları bir kenara alıp asıl ve en önemli amacın kişilerin can sağlığını korumak ve kendilerini daha güvenli yaşam alanı standartlarında hissetmelerini sağlamaktır.

Hangi Durumlarda Binalar Yıkılır?

Genel olarak binaların yıkılma sebepleri temelde oluşan sorunlara dayanılarak belirlenmektedir. İlk adım; bina üzerinde riskli yapı tespiti işlemleri yapılarak atılır. İlk adım incelemesi sonucunda riskli yapı, riskli alan gruplarına giriyorsa binanız, yıkılacaktır. Bu yıkım işlemine ise kat sakinlerinin itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu sürecin takibine göre yapılmış olan itirazlar bakanlıkta konuyla ilgili kişiler tarafından kontrol edilip sonuca bağlanacaktır. Alan tespiti sonucunda binanız bu gruplardan birisinin içerisinde değilse binanız için yıkım işlemi yapılmayacaktır. Yıkım yerine yapılacak olan güçlendirme süreci de kanun maddelerine uygun bir şekilde yapılacaktır. Güçlendirme süreci yaklaşık bir ay süre içerisinde tamamlanarak daha güvenli bir bina, kat sakinlerine sunulmaktadır. Son olarak bina risk testlerini düzenli bir şekilde yapmanızı öneririz. Unutulmamalıdır ki olası doğal afetlerin karşısında hazırlıklı olmakta her zaman fayda vardır.

30 yıllık ticari geçmişi ve 2011 yılından itibaren inşaat sektöründe İzmir’de faaliyet gösteren firmamız her şeyden önce insanı, her zaman ticari kazanımlarının önünde tutmuştur. Müşteri memnuniyeti odaklı yaşanılabilir konforlu, huzurlu, güvenli, kaliteli yaşam alanları inşaa ederek sektörde güvenilen bir firma haline gelmiştir. İnşaat sektöründen daha fazla haberdar olmak ve detaylı bilgi almak için www.baykalinsaat.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

kentsel dönüşüm evleri izmir kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüm, risk belirten alanlarda yer alan binalar veya riskli alanda yer almayan riskli yapılar yıkılarak yerine yeni konutların inşa edilmesine denilmektedir. Bu süreçte hak sahiplerine kira ve kredi yardımı yapılarak destek çıkılmaktadır. Bir yapının kentsel dönüşüme dahil olması için hak sahiplerinin yardımlardan yararlanabilmesi için yapının riskli olması kesinlikle gözetilmektedir.

Risk taşıyan yapı, riskli bir alan içinde yada dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı tanımlamaktadır.

Kentsel Dönüşüm Süreci Nasıl İlerlemektedir?

kentsel dönüşüm evleri izmir kentsel dönüşümBakanlık maliklere riskli yapıların tespitini gerçekleştirmek için bir süre vermektedir. Verilen bu süre zarfı içerisinde yaptırılmadığı takdirde, bakanlıkça veya idarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, kendi belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek idareden de isteyebilmektedir. Yapılan riskli yapı tespitlerine karşı malikler veya kanuni temsilciler on beş gün içinde itiraz edebilir.

Bu itirazlar bakanlık tarafından bir grup ile incelenmekte ve teknik heyetler tarafından karara bağlanmaktadır. Tapu müdürlüğü, binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtilmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi vermektedir.
Riskli yapılar tapu beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit edilen tarihten itibaren on iş günü içinde Bakanlık veya İdare tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Bildiri üzerine tapu müdürlüğünce ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verilmektedir.

30 yıllık ticari geçmişi ve 2011 yılından itibaren inşaat sektöründe İzmir’de faaliyet gösteren firmamız her şeyden önce insanı, her zaman ticari kazanımlarının önünde tutmuştur. Müşteri memnuniyeti odaklı yaşanılabilir konforlu, huzurlu, güvenli, kaliteli yaşam alanları inşaa ederek sektörde güvenilen bir firma haline gelmiştir. İnşaat sektöründen daha fazla haberdar olmak ve detaylı bilgi almak için www.baykalinsaat.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.