Kentsel Dönüşüm Şartları Nelerdir 2021

Kentsel Dönüşüm İçin Gerekenler Nelerdir? (2021 Güncel Rehber)

Kentsel dönüşüm, ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapıların yıkılarak yerine yeni bir binanın inşa edilmesini ifade eden önemli bir faaliyet alanıdır. Birinci derece deprem bölgesinde yer alan İzmir’de kentsel dönüşüm hizmetleri insanların can ve mal kaybı yaşamalarını engelleyen önemli bir uygulamadır.

Kentsel Dönüşüm Nedir?Kentsel Dönüşüm Şartları Nelerdir 2021

İnşa edilen her binanın hem fiziki hem de ekonomik bir ömrü vardır. İklimsel koşullar, kullanılan malzemeler, binanın bulunduğu bölgede gerçekleşen doğal afetler (yangın, deprem, sel ya da şiddetli rüzgar) gibi birçok etmen yapıların kullanım ömrünü etkileyen unsurlardır. Kentsel dönüşüm uygulaması, ortalama ekonomik ömrü 35 ve üstü olan binalarda yapılan yıkım işlemine verilen genel adlandırmadır. Yasal mevzuata göre kentsel dönüşüme dahil edilebilecek yapılar yıkım kararı alınana ve yıkım gerçekleştirildikten sonrasına kadar çeşitli prosedürlere tabiidir.

2021’de Kentsel Dönüşüm Şartları Nelerdir?

Kentsel dönüşüm uygulamaları yaşanabilir ve güvenilir bir kent hayatı sağlamak adına son yıllarda önemli adımlar atılan bir faaliyet alanıdır. Deprem ya da yangın gibi afetlere karşı geliştirilen bir önlem mekanizması işlevi olsa da özellikle İzmir gibi çarpık kentleşmenin yoğun olduğu kentlerde ve ilçelerde şehir yapılanmasının düzenlenmesi; ortak yaşam alanlarının restore edilmesi hususlarında hayati önem taşımaktadır.

Kentsel dönüşüm uygulamaları 6306 sayılı ‘’Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’’ çerçevesinde başta depreme karşı risk faktörüne karşılık gelen tüm yapıların yıkılarak yerine yeni yapıların yapılmasını taahhüt eden bir hükümdür. Kanuna göre ilgili evraklar ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan başvurularda ‘’risk tespiti’’ sonucu yıkımına karar verilen binalarda tahliye ve yıkım malikler tarafından gerçekleştirilecek; yeniden inşa süresince yine ilgili kanuna göre kat maliklere kira yardımı ve çeşitli vergilerde muafiyet hakkı tanınacaktır. 

Kentsel dönüşüme girecek bir binada öncelikli işlem, kat maliklerinin tahliye ve yıkıma dair oy çoğunluğu sağlamalarıdır. Bunun yanı sıra, teknik heyet tarafından yapılan risk analizi sonucu yıkım kararı verilen binalarda kat maliklerinin 15 gün içinde yıkıma itiraz etmemeleri sonucu 60 gün içinde bina yıkımı gerçekleştirilmektedir. Yıkım kararı gerektirmeyen yapılarda ise bina güçlendirme çalışması yapılarak kısmi olarak zaman ve nakit kaybının önüne geçilmiş olur.

Bir kentin modern, yaşanabilir, sağlıklı ve güvenilir olması için 2011 yılından bugüne kadar var gücüyle çalışan Baykal İnşaat, sahip olduğu profesyonel ekip ve deneyimiyle insan yaşamını ve konforunu ön planda tutan bir anlayışla siz değerli yurttaşlarımıza hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ve bizimle iletişime geçmek için www.baykalinsaat.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.